به فروشگاه اینترنتی کشاورزی شاپ خوش آمدید

جدیدترین محصولات

120,000 تومان

کود هیومیک پودری ۹۵ درصد

کود هیومیک پودری ۹۵ درصد

کود پودری هیومیک اسید هیومولایف ۹۵ درصد

100,000 تومان

اتیون نیم لیتری هندی

اتیون نیم لیتری هندی

اتیون نیم لیتری هندی

130,000 تومان

پنکونازول ۲۵۰ سی سی

پنکونازول ۲۵۰ سی سی

پنکونازول ۲۵۰ سی سی آریا شیمی

70,000 تومان

کروزکسیم متیل (استروبی) ۲۰۰گرمی چینی

کروزکسیم متیل (استروبی) ۲۰۰گرمی چینی

قارچ کش کروزکسیم متیل(استروبی) ۲۰۰گرمی چینی

300,000 تومان

اندوکساکارب (آوانت) ۲۵۰ سی سی

اندوکساکارب (آوانت) ۲۵۰ سی سی

اندوکساکارب (آوانت)۲۵۰ سی سی واردات آریا بذر جوانه

320,000 تومان

ایندوکساکارپ (آوانت)۲۵۰سی سی هندی

ایندوکساکارپ (آوانت)۲۵۰سی سی هندی

ایندوکساکارپ (آوانت)۲۵۰سی سی هندی واردات کیمیا گوهر خاک

294,000 تومان

حشره کش دیازینون مایع

حشره کش دیازینون مایع

حشره کش دیازینون مایع آریا شیمی

140,000 تومان

اسپرودیکلفن (انویدور) ۲۵۰ سی سی

اسپرودیکلفن (انویدور) ۲۵۰ سی سی
140,000 تومان

اسپرودیکلفن (انویدور) ۲۵۰ سی سی

اسپرودیکلفن (انویدور) ۲۵۰ سی سی

اسپرودیکلفن (انویدور)۲۵۰ سی سی

82,000 تومان

علف کش نیم لیتری برنج تیتان

علف کش نیم لیتری برنج تیتان

علف کش نیم لیتری برنج تیتان آریا شیمی

160,000 تومان

کود یک کیلویی تریمیکس (آهن روی منگنز)

کود یک کیلویی تریمیکس (آهن روی منگنز)
160,000 تومان

کود یک کیلویی تریمیکس (آهن روی منگنز)

کود یک کیلویی تریمیکس (آهن روی منگنز)

کود یک کیلویی تریمیکس (آهن روی منگنز)

37,000 تومان

صابون محلول پاشی

صابون محلول پاشی

صابون محلول پاشی

160,000 تومان

کود آهن ۶ درصد با ارتو ارتو ۴٫۸

کود آهن ۶ درصد با ارتو ارتو ۴٫۸

کود آهن ۶ درصد با ارتو ارتو ۴٫۸

150,000 تومان

کود آهن ۶ درصد با ارتو ارتو ۴٫۸

کود آهن ۶ درصد با ارتو ارتو ۴٫۸

کود آهن ۶ درصد با ارتو ارتو ۴٫۸

380,000 تومان

کود آهن ۶ درصد میکروگرانول با ارتو ۴.۸

کود آهن ۶ درصد میکروگرانول با ارتو ۴.۸
380,000 تومان

کود آهن ۶ درصد میکروگرانول با ارتو ۴.۸

کود آهن ۶ درصد میکروگرانول با ارتو ۴.۸

کود آهن ۶ درصد میکروگرانول با ارتو ۴.۸

220,000 تومان

کود اسید امینه نیم کیلویی ایتالیایی

کود اسید امینه نیم کیلویی ایتالیایی
220,000 تومان

کود اسید امینه نیم کیلویی ایتالیایی

کود اسید امینه نیم کیلویی ایتالیایی

کود اسید امینه نیم کیلویی ایتالیایی

300,000 تومان

کود کامل ۱.۵کیلویی همراه با اسید امینه

کود کامل ۱.۵کیلویی همراه با اسید امینه

برندهای برتر

در واتساپ پیغام بگذارید
ارسال به واتساپ